Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1 - Voorwerp en identificatie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn, zonder beperking noch voorbehoud, van toepassing op alle verkopen van KSGB EUROPE ("de Verkoper"), S.A.S. (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 2.600.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 49 Rue du Dauphiné, 69800 SAINT PRIEST, FRANKRIJK, ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder nummer 504 379 009, aan consumenten en niet-professionele kopers ("De Klant") die de producten willen kopen die door de Verkoper te koop worden aangeboden ("De Producten") op de website https://www.kswiss.nl

Hierin worden met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door de Klanten bestelde Producten, vastgelegd.

Voordat een transactie plaatsvindt met de Klant, kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden aangevuld met bijzondere voorwaarden, vermeld op de website.

2 - Te koop aangeboden producten

De belangrijkste kenmerken van de Producten, met name afbeeldingen en materiaalaanduidingen, zijn te vinden op de website https://www.kswiss.nl/.

De Klant is verplicht hiervan kennis te nemen alvorens een bestelling te plaatsen.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze en aankoop van een Product.

De foto's en grafische ontwerpen op de website https://www.kswiss.nl/ zijn niet contractueel bindend en de Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Om te weten wat de belangrijkste eigenschappen en bijzonderheden van het Product zijn, moet de Klant de productomschrijving lezen.

3 - Contactgegevens van de Verkoper

De gegevens van de Verkoper:

KSGB EUROPE Handelsregister LYON 504 379 009

INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NUMMER: FR 89504 379 009 - APE 4642Z 49 Rue du Dauphiné 69800 Saint Priest Frankrijk

Telefoon: + 33 (0)4 72 79 30 00

Overeenkomstig de Franse Wet gegevensbescherming (Informatique et Libertés) van 6 januari 1978, versterkt en aangevuld met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, heeft de Klant te allen tijde recht op inzage, rectificatie, verzet, verwijdering en overdraagbaarheid van al zijn persoonsgegevens. Hiertoe stuurt hij een schriftelijk verzoek en een bewijs van identiteit, naar het hierboven genoemde adres van de Verkoper.

De Klant erkent over de vereiste capaciteit te beschikken om een overeenkomst aan te gaan en de Producten te kopen die worden aangeboden op de website https://www.kswiss.nl/.

4 - Bestellingen

De validatie van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding zonder beperking noch voorbehoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

4.1 Het plaatsen van de bestelling

Het is aan de Klant om de gewenste Producten op de website https://www.kswiss.nl/ als volgt te selecteren:

 • 1.Kies een maat op het productgegevensblad en klik op "TOEVOEGEN AAN WINKELMANDJE",
 • 2. Ga naar het winkelmandje om een overzicht van de producten te zien,
 • 3.Vul de leveringsinformatie in
 • 4.Klik op BETALEN om te betalen met een creditcard (Visa of Mastercard) of op PAYPAL om dit betaalmiddel te gebruiken
 • 5.In het geval van een betaling met een creditcard, moet informatie over de gebruikte creditcard worden ingevuld.
 • 6.Vermeld het factuuradres indien dit anders is dan het leveringsadres,
 • 7.Klik vervolgens op "BESTELLING CONTROLEREN" om de bestelling te bekijken,
 • 8.Ga naar de betaalpagina door te klikken op "BETALING BEVESTIGEN". U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail.
 • 9.Om te betalen via PAYPAL, moet u inloggen op uw PAYPAL-account, de leverings- en facturatiegegevens invullen en overgaan tot betaling. U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail.
 • 10.Na bevestiging van de bestelling ontvangt de Klant e-mails met betrekking tot de bestelling:
 • Bestelbevestiging: deze e-mail bevestigt dat we de bestelling hebben ontvangen.
 • Leveringsbevestiging: deze e-mail bevestigt dat de bestelling of een deel ervan is verzonden.
 • Belangrijke informatie: deze e-mail wordt verzonden bij problemen met de bevestiging van de bestelling, wanneer niet op het opgegeven adres kan worden geleverd, bij een dubbele bestelling of annulering van de bestelling.

De Klant kan ook mails ontvangen als het winkelmandje niet is gevalideerd.

4.2 Bestelling volgen

Nadat uw bestelling is verzonden, ontvangt de Klant per e-mail een traceerlink om de bezorging van uw bestelling te volgen.

4.3 Wijziging/annulering van de bestelling

Indien de Klant uw bestelling wenst te wijzigen of te annuleren, dient hij contact op te nemen met onze klantenservice via https://www.kswiss.nl/pages/contact-us.

5 - Prijzen

De Producten worden geleverd tegen de geldende tarieven die tijdens de registratie van de bestelling door de Verkoper, op de website https://www.kswiss.nl/ staan vermeld, De prijzen zijn in Euro inclusief alle belastingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. Deze omvatten geen kosten voor verwerking, verzending, transport en levering, die extra worden aangerekend, onder de voorwaarden vermeld op de website https://www.kswiss.nl/ en berekend voordat de bestelling wordt geplaatst.

De Klant kan een overzichtsfactuur van de bestelling opvragen bij onze klantenservice via Contact US

6 -Betalingsvoorwaarden

De prijsmoet op de dag waarop de bestelling door de klant wordt geplaatst, wordenbetaald via beveiligde betaling op de volgende wijze:-percreditcard: Visa, MasterCard,-via eenPaypal-account, volgens de algemene verkoopvoorwaarden en algemenegebruiksvoorwaarden van Paypal:https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-fullDe klant moet het kaarttype, hetkaartnummer, de naam, de vervaldatum en de veiligheidscode op de achterkant vande kaart invoeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Het bedrag wordt onmiddellijk van debetaalrekening afgeschreven op het moment van de transactie.Betalingsgegevensworden versleuteld uitgewisseld op grond van het SHA-256 protocol.6.2.Betaling in drie termijnen wordt ter beschikking gesteld door onze partnerAlma.Dit is afhankelijk van de aanvaarding door de Klant van de algemenegebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Alma. De beveiliging van debetalingen wordt gegarandeerd door Alma en diens dienstverleners. Allebetalingen worden beschermd door 3D Secure. Elke weigering van Alma om krediette verlenen kan leiden tot annulering van het krediet, Alma behoudt zich hetrecht voor om de kredietwaardigheid van consumenten te controleren via haar partnerBudget Insight. Deze mogelijkheid van betaling in drie termijnen is uitgeslotenvoor minderjarigen en niet-ingezetenen van Frankrijk, Spanje, België,Duitsland, Italië, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Portugal en Nederland.6.2.1.Bedrag van de aankopenUitsluitend aankopen tussen de € 50 en € 2000 komen in aanmerking voor betalingin drie termijnen met Alma.6.2.2.KostenDe Klant betaalt geen kosten voor de betalingen in meerdere termijnen met Alma.Alma is een beheerder van elektronische betalingen en geeft een elektronischcertificaat af dat geldt als bewijs van het bedrag en de datum van detransactie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende vanhet Franse burgerlijk wetboek.6.2.3ModaliteitenDe Klant voert zijn of haar telefoonnummer en creditcardgegevens in(kaartnummer, vervaldatum en veiligheidscode). De Klant betaalt een eerstemaandelijkse termijn op de dag van de bestelling, een tweede maandelijksetermijn een maand na de besteldatum en een derde maandelijkse termijn tweemaanden later. Het is niet nodig om een account aan te maken bij Alma. De Klantwordt vervolgens geleid naar de bevestigingspagina van de websitehttps://www.kswiss.eu/.6.2.3.AnnuleringElke beëindiging van de algemene verkoopvoorwaarden tussen de Verkoper en deKlant zal resulteren in de beëindiging van de algemene gebruiksvoorwaardentussen Alma en de Klant. In geval van een klacht kan de Klant contact opnemenmet Alma: https://support.getalma.eu/.

7 -Levering

De doorde Klant bestelde Producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeftaangegeven tijdens zijn bestelling op de website https://www.kswiss.nl/.

7.1 Levering in Continentaal

Delivery costsDelibery lead-times
Standard delivery to home without signature (Colissimo)5€ (free for orders of 80€ or more)2 working days from the dispatch of the order
Mondial Relay pick-up point3,5€3-5 days


Frankrijk Leveringskosten Leveringstijden Standaardlevering aan huis zonder handtekening (Colissimo) € 5,- (gratis bij aankoop vanaf € 80,-) 2 werkdagen vanaf de verzending van de bestelling Express levering aan huis (Chronopost) € 9,- 1 dag* (voor bestellingen die voor 11u zijn geplaatst) vanaf de verzending van de bestelling 

 7.2 Levering in Europa (Oostenrijk, België,Kroatië, Tsjechië, Estland, Finland buiten de Overzeese regio, Duitsland,Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen,Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje buiten de Overzeese gebieden)

Delivery costsDelibery lead-times
Standard delivery to home without signature (Colissimo)5€ (free for orders of 80€ or more)2 working days from the dispatch of the order
Mondial Relay pick-up point (Germany, France, Netherlands, Belgium, France, Portugal)3,5€3-5 days

 Leveringskosten Leveringstijden Standaardlevering aan huis (Chronopost International) € 5,- (gratis bij aankoop vanaf € 80,-) 2 of 3 werkdagen na verzending van de bestelling Express levering aan huis (DHL Express) € 9,- 1 of 2 werkdagen na verzending van de bestelling 7.3 Levering in het Verenigd Koninkrijk (buitende Overzeese gebieden) Leveringskosten Leveringstijden Standaardlevering aan huis (Chronopost International) £ 5 (gratis bij aankoop vanaf € 80,-) 2 werkdagen vanaf de verzending van de bestelling  Nota bene:De Verkoper zal alle nodigemaatregelen treffen om te voldoen aan de geldende douanewetgeving. Hij zal metname de gegevens van de Klant vermelden op de handelsfacturen die wordenaangebracht op de pakjes met bestemming het Verenigd Koninkrijk, te weten diensnaam en voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.Bestellingen die buiten deze bestemmingen worden geplaatst, wordenautomatisch geweigerd en worden niet verzonden.De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door deKlant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.Deze termijnen worden echter ter indicatie verstrekt. Indien de besteldeProducten niet binnen 15 dagen na de indicatieve leveringsdatum wordengeleverd, omwille van een andere oorzaak dan overmacht of vanwege de Klant, kande verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden onder devoorwaarden van de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Franseconsumentenwet (Code de la consommation). De door de Klant betaalde bedragenzullen dan uiterlijk veertien dagen na de datum van opzegging van deovereenkomst worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding ofinhouding.

8 - Retourzendingen

8.1 Modaliteitenhttps://www.kswiss.nl.Na acceptatie van hetverzoek door de klantenservice, ontvangt de Klant een retourbon per e-mail.De artikelen mogen niet gewassen of gebruikt zijn. Hetartikel moet onbeschadigd worden teruggezonden in de oorspronkelijkeverpakking. Het artikel moet compleet zijn. KSGB EUROPE aanvaardt geengeretourneerde artikelen die niet aan deze voorwaarden voldoen. Na ontvangstvan de retourzending, begint KSGB EUROPE met de verwerking van deterugbetaling. Na verificatie en verwerking van de betaling, kan terugbetalingbinnen 15 werkdagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Bedragenworden teruggestort op het rekeningnummer dat werd gebruikt voor de betaling.De Klant kan echter om zijn bankgegevens worden gevraagd.Er kan bij KSGB EUROPE niet worden geruild, maar hetis mogelijk één of meerdere artikelen van een bestelling te retourneren. Vooreen andere maat, kleur of model, kan de Klant opnieuw online een bestellingplaatsen.

8.2 KostenVoor het retourneren van de artikelen worden kosten inrekening gebracht. Deze kosten worden afgetrokken van het terugbetalingsbedrag.Na ontvangst van de geretourneerde artikelen, beginnen we met de verwerking vande terugbetaling: leverings- en retourkosten worden niet terugbetaald. Land Valuta Bedrag UK GBP £ 5 Alle Europese landen EUR € 5,- 9 - HerroepingsrechtOvereenkomstig degeldende wetgeving beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanafontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit teoefenen, zonder opgave van redenen of betaling van een boete, voor omruiling ofterugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in de originele verpakking en inperfecte staat binnen 14 dagen (uiterlijk 14 dagen nadat de Klant zijn besluitde overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld) na kennisgevingaan de Verkoper van het besluit van de Klant de overeenkomst te herroepen.Producten moetencompleet en in originele staat (verpakking, accessoires, handleiding...) envergezeld van de factuur worden geretourneerd zodat zij in nieuwe staat opnieuwop de markt kunnen worden gebracht.Beschadigde, vuile of onvolledige Producten wordenniet teruggenomen.Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend doormiddel van het herroepingsformulier op de website https://www.kswiss.nlIn geval van uitoefening van het herroepingsrechtbinnen de bovengenoemde termijn, wordt alleen de prijs van de gekochteProducten terugbetaald; retour- en verzendkosten (in het kader van francoverzendingen) blijven voor rekening van de Klant.Terugbetaling vindt plaats binnen 15 dagen naontvangst van de retourzending.10 - Aansprakelijkheid van de Verkoper - Garantie10.1 Wettelijke garantie van overeenstemming enwettelijke garantie tegen verborgen gebrekenDe door de Verkoper geleverde Producten worden vanrechtswege en zonder bijbetaling, ongeacht het herroepingsrecht, overeenkomstigde wettelijke voorschriften gedekt door-de wettelijke garantie van overeenstemming, voorProducten met zichtbare defecten, die beschadigd zijn of niet overeenkomen metde bestelling (artikelen L.217-4 en volgende van de Franse consumentenwet-de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken doormateriaal-, ontwerp- of fabricagefouten die van invloed zijn op de geleverdeproducten en deze ongeschikt maken voor gebruik (artikel 1641 en volgende vanhet Franse Burgerlijk wetboek (Code civil).Garanties gelden niet voor schade als gevolg van eenexterne oorzaak of als gevolg van verkeerd gebruik, van gebruik dat nietovereenkomstig de bestemming is, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door deKlant, zoals bij normale slijtage van het product.

Artikel L217-4 van de Franse consumentenwet Deverkoper is verplicht een product te leveren dat in overeenstemming is met deovereenkomst en is aansprakelijk voor een gebrek aan overeenstemming bij deaflevering (…).

Artikel L217-5 van de Franse consumentenwet Om aan de overeenkomst te voldoen,moet het product:1º Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk vaneen soortgelijk product wordt verwacht en, in voorkomend geval: overeenkomenmet de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten diedeze aan de koper heeft voorgelegd in de vorm van een monster of model; dekwaliteiten tonen die een koper rechtmatig kan verwachten met betrekking tot deopenbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger,met name in reclame of op de etikettering;2º Of de kenmerken vertonen die in onderling overlegtussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder door dekoper gewenst gebruik dat aan de verkoper ter kennis is gebracht en die door deverkoper zijn aanvaard.

Artikel L217.7 Franse Consumentenwet Manifesteert eengebrek zich binnen vierentwintig maanden na levering, dan geldt een vermoedendat dit gebrek reeds bestond op het tijdstip van levering, tenzij anders wordtaangetoond.De Verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het onverenigbaar is met deaard van het product of het ingeroepen gebrek aan overeenstemming.

Artikel L217-9 Franse Consumentenwet In geval van gebrek aan overeenstemmingkiest de koper tussen reparatie en vervanging van het product. De Verkoperhoudt mogelijk geen rekening met de keuze van de koper als deze keuze duidelijkbuitensporige kosten met zich meebrengt ten aanzien van de andere optie,rekening houdend met de waarde van het product of de ernst van het gebrek. Hijis dan verplicht te handelen volgens de optie die niet door de koper isgekozen, tenzij dit onmogelijk is.

Artikel L217.10 Franse Consumentenwet Indien reparatie en vervanging van hetproduct onmogelijk zijn, kan de koper het product teruggeven en de prijs latenterugbetalen of het product houden en een deel van de prijs laten terugbetalen.Hij kan gebruik maken van dezelfde mogelijkheid:1° Indien de op grond van artikel L.217-9 gevraagde,voorgelegde of overeengekomen oplossing niet binnen een maand na de klacht vande koper kan worden verschaft;2° Of indien deze oplossing niet zonder ernstigeoverlast voor de klant kan worden verschaft, rekening houdend met de aard vande goederen en het gebruik van de goederen dat de klant wenste.De ontbinding van de verkoop kan echter niet wordenuitgesproken indien het gebrek aan overeenstemming minimaal is.

Artikel L217-12 Franse Consumentenwet De vordering die voortvloeit uit hetgebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar na de levering van degoederen.

Artikel L217-13 Franse Consumentenwet De bepalingenvan deze afdeling ontnemen de koper niet het recht op het instellen van eenvordering die voortvloeit uit ernstige tekortkomingen, zoals die voortvloeituit de artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk wetboek of enig anderecontractuele of buitencontractuele vordering die hij krachtens de wetgevingheeft.

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk wetboek: De verkoper is aansprakelijkvoor de garantie wegens verborgen gebreken van het verkochte product die hetongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruikzodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagereprijs voor zou hebben betaald indien hij ervan op de hoogte was geweest.

Artikel 1648 lid 1 van het Franse Burgerlijk wetboek:De vordering die voortvloeit uit ernstige tekortkomingen moet door de koperbinnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.De garantiegever voorde gebreken van het verkochte product is KSGB EUROPE, gevestigd te 49 Rue duDauphiné, 69800 SAINT PRIEST, FRANKRIJK.Bij een wettelijke garantie van overeenstemmingbeschikt de klant over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het productom te handelen. Hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product,voor zover is voldaan aan de voorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franseconsumentenwet, en is vrijgesteld van de eis het bestaan van het gebrek aanovereenstemming van het product gedurende de 24 maanden volgend op de leveringvan het product te bewijzen. De wettelijke garantie van overeenstemming is vantoepassing ongeacht de mogelijke commerciële garantie die kan worden verleend.De klant kan besluiten gebruik te maken van de garantie tegen verborgengebreken van het verkochte product in de zin van artikel 1641 van het FranseBurgerlijk wetboek en kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop ofvermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het FranseBurgerlijk wetboek.

10.2 Voorwaarden voor retourzending en terugbetalingvan defecte of niet-overeenkomende productenVoor retourzendingen gebruikt de Klant de link https://www.kswiss.nl/a/returns.Na aanvaarding van uw verzoek door de klantenservice, ontvangt ueen retourbon per mail. Deze retourbon moet u op het pakket plakken. Het pakketmoet bij een postkantoor worden afgegeven.In geval van een retourzending van een defect ofniet-conform product, zal KSGB EUROPE de Klant de prijs van de betreffendeartikelen en de retourkosten terugbetalen nadat KSGB EUROPE het gebrek of deniet-conformiteit van het product heeft vastgesteld. De Klant kan om zijnbankgegevens worden gevraagd.

11 - Bescherming van persoonsgegevensOp grond van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978als gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd datde aan de Klant gevraagde persoonsgegevens met name noodzakelijk zijn voor deverwerking van zijn bestelling en voor het opstellen van de facturen.Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan eventuelepartners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, hetbeheer en de betaling van de bestellingen.De verwerking van informatie die via de websitehttps://www.kswiss.nl/ wordt verstrekt, voldoet aan de wettelijke vereisteninzake de bescherming van persoonsgegevens. Het gebruikte informatiesysteembiedt een optimale bescherming van deze gegevens.In overeenstemming met de geldende nationale enEuropese regelgeving beschikt de Klant over een recht van inzage in, wijzigingvan, rectificatie van, bezwaar tegen, overdracht van en beperking van deverwerking met betrekking tot zijn persoonsgegevens.Dit recht kan wordenuitgeoefend volgens de voorwaarden vermeld op de website https://www.kswiss.nl.RegelgevingskaderOvereenkomstig degewijzigde Franse Wet Gegevensbescherming (Informatique et Libertés) van6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU)nr. 2016/679 van 27 april 2016), verwerkt KSGB EUROPE persoonsgegevens van zijnklanten en prospects, hierna genoemd Klantgegevens en Prospectgegevens.Data Protection Officer AVG

KSGB EUROPE, 49 Rue du Dauphiné 69800 SAINT PRIEST, FRANKRIJK is de verwerkingsverantwoordelijke en deData Protection Officer is bereikbaar via dit adres:rgpdksgbeusupport@ksgb.com.Soort verzamelde gegevensDe door KSGB EUROPEverzamelde Klant- en Prospectgegevens omvatten: naam, voornaam, burgerlijkestaat, e-mailadres, geboortedatum, postadres en bezorgadres, telefoonnummer.KSGB EUROPE behoudt zich ook het recht voor omsurfgegevens te verzamelen via cookies, die locatiegegevens kunnen bevatten, inovereenstemming met de geldende wetgeving.Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de Klant wordtopgeslagen. Met cookies kan een eerder bezoek van de Klant of Prospect op https://www.kswiss.nl/worden gesignaleerd. De Klant kan het gebruik van cookies uitschakelen viade instellingen van zijn browser. Door cookies uit te schakelen kunnen sommigefuncties op de website https://www.kswiss.nl/ echter niet meer toegankelijk zijn.Doeleinden van de verwerking

Deze klant- en prospectgegevens worden door KSGBEUROPE in het kader van diens activiteiten verzameld met het oog op hetplaatsen, beheren en uitvoeren van aankopen, bestellingen of reserveringen(leveringen, retourzendingen, terugbetalingen), het aanmaken en beheren vanklantenrekeningen, het beheren van het loyaliteitsprogramma, marketing, debeoordeling van de behoeften door het klanttraject aan te passen metsegmentatie- en/of profileringsacties en vervolgens om statistische studies uitte voeren.

Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn de klantenserviceen e-commerce van KSGB EUROPE, een betalingsdienstaanbieder (HIPAY), hetbedrijf dat het systeemonderhoud verzorgt (SYNOLIA), de hostingdienst van https://www.kswiss.nl/ (SHOPIFY), onze logistieke dienstverleners (ID LOGISTICS), onzevervoersdiensten (La Poste, Chronopost, DHL) voor de levering vanKlantbestellingen. De doorgifte van gegevens aan onze dienstverleners wordtcontractueel en volgens de toepasselijke wetgeving geregeld en geniet eenpassend beschermingsniveau.BewaringOvereenkomstig het beginsel van de bewaring van de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming en de vereenvoudigde Norm 48 voor het beheervan klanten- en prospectsbestanden, mogen persoonsgegevens van klanten nietlanger worden bewaard dan strikt noodzakelijk voor het beheer van de zakelijkerelatie.KSGB EUROPE verbindt zich ertoe Klantgegevens 3 jaarna de laatste aankoop en Prospectgegevens 3 jaar na de laatste interactie, teverwijderen of te archiveren.Uitzondering hierop zijn de gegevens die nodigzijn voor het opmaken van het bewijs van een recht of overeenkomst diegearchiveerd kunnen worden, overeenkomstig de bepalingen van het Franse Wetboekvan Koophandel (Code du commerce) betreffende de duur van de bewaringvan boeken en documenten die zijn gemaakt naar aanleiding van commerciëleactiviteiten, en van de Franse Consumentenwet met betrekking tot de bewaringvan langs elektronische weg gesloten overeenkomsten.Rechten van de betrokkeneDe Klant of Prospect heeft het recht om zijn gegevensin te zien en te corrigeren en kan ook zijn recht op verwijdering of het rechtop vergetelheid doen gelden, evenals zijn recht op verzet of zijn recht opoverdraagbaarheid.Elk verzoek kan schriftelijk worden gericht aan KSGB EUROPE,49 Rue du Dauphiné, 69800 SAINT PRIEST, FRANKRIJK. Anderzijds kan de Klant ofProspect het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingenvan zijn browser. Echter, door de cookies uit te schakelen kunnen sommige functiesop de website https://www.kswiss.nl/ niet meer toegankelijk zijn.Tot slot heeft elke Klant of Prospect hetrecht om een klacht inzake de verwerking van zijn persoonsgegevens in te dienenbij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk is dat de CNIL).Rechtmatigheid van de verwerkingHet verschaffen van Klantgegevens is noodzakelijk vooreen aankoop op de website https://www.kswiss.nl/, met name voor de levering van de bestelling aan de klant.Het verzamelenvan Prospectgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van deverwerkingsverantwoordelijke. Tot slot kunnen de gegevensverwerkingen door KSGBEUROPE voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingen ofgeschillenbeheer).Deze bepalingen inzake de bescherming vanpersoonsgegevens worden aangevuld met ons privacybeleid.

12 - Intellectuele eigendom

De inhoud van de website https://www.kswiss.nl/ is eigendom van K-SWISS INC, Westlake Village, California, 91361, USAen wordt beschermd door het Franse en internationale intellectueleeigendomsrecht.Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud isstrikt verboden en kan als delict 'namaak' worden aangemerkt.

13 - Onvoorziene omstandigheden

In geval van een verandering van omstandigheden dieonvoorzienbaar waren bij de sluiting van de overeenkomst en overeenkomstigartikel 1195 van het Franse Burgerlijk wetboek, kan de Partij die geen risicowil lopen op een buitensporig bezwarende uitvoering haar medecontractant om eenheronderhandeling van de overeenkomst vragen.

14 - Overmacht

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteldindien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van hunverplichtingen, zoals beschreven in deze overeenkomst, voortvloeit uit eengeval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse Burgerlijkwetboek.

Artikel 15: toepasselijk rechtDeze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingenworden beheerst door het Franse recht, zonder toepassing van de collisieregelsdaarvan. De toepasselijkheid van het Verdrag der VerenigdeNaties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken isuitgesloten. Tenzij bij wet verboden en zonder de wettelijke voorschrifteninzake consumentenbescherming te beperken, stemt de Klant ermee in dat allegeschillen, vorderingen en gerechtelijke procedures die rechtstreeks ofonrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de website in een individueleprocedure en zonder beroep te doen op enige vorm van collectieve actie,uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Lyon, Frankrijk.

Artikel 16: geschillenIn geval van een geschil moet de Klant eerst contact opnemen met de Verkoper.Indien geen minnelijke oplossing wordt gevonden tussen de Verkoper en de Klant,kan de Klant, maar is niet verplicht, gebruikmaken van het door de EuropeseCommissie opgezette platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat deonafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussenconsumenten en professionals in de Europese Unie (ODR) vergemakkelijkt,overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013. Deze procedure istoegankelijk via de websitehttps://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17 - Precontractuele informatie - Aanvaarding van de KlantHet plaatsen van een bestelling op de websitehttps://www.kswiss.nl/ door een natuurlijke persoon (of rechtspersoon), leidttot de volledige instemming met en aanvaarding van deze AlgemeneVerkoopvoorwaarden en verplichting tot betaling van de bestelde Producten. Ditwordt uitdrukkelijk erkend door de Klant, die er met name van afziet zich teberoepen op welk tegenstrijdig document dan ook, dat niet kan worden gebruikttegen de Verkoper. Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten vanKSGB EUROPE online staan.BIJLAGE 1 - HerroepingsformulierDit formulier moet alleen worden ingevuld enteruggezonden indien de Klant de bestelling die hij heeft geplaatst ophttps://www.kswiss.nl/ wil herroepen, behoudens uitsluitingen of beperkingen vande uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke AlgemeneVerkoopvoorwaarden.Ter attentie van

KSGB EUROPE

49 Rue du Dauphiné

69800 Saint Priest -FrankrijkHierbij deel/delen*ik/wij*u mede, dat ik/wij* mijn/onze overeenkomst betreffende de verkoop vanonderstaand product (*) herroep/herroepen [het/de product(en) waarvan u de koopongedaan wilt maken, vermelden]:- Bestelling van de"Datum"- Bestelnummer:- Naam van deKlant(en):- Adres van deKlant(en):Handtekening van de Klant:Datum:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is